Yksi iso vai useampi ketterä sovellus?

Kun palveluita digitalisoidaan, niin se alkaa usein laskujen ja kirjanpidon sähköistämisellä. Seuraavaksi pohditaan toimistosovellusten siirtämistä pilveen, jotta ne käynnistyisivät älylaitteilla kotitoimistolla ja työmatkoilla. Tuotannon prosessien tehostamiseen haetaan vastauksia toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP).

Jos kaikkien asiakkaiden prosessit ja tarpeet olisivat samanlaisia, niihin olisi helppo tehdä yksi kaiken kattava sovellus. Tämä on kuitenkin mahdotonta toteuttaa, joten ongelmat ratkaistaan useimmiten seuraavasti: käytetään samaa pilvialustaa ja toisia ymmärtäviä sovelluksia, jotka muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden.

Täsmäsovellukset ja pilvialusta luovat dynaamisen ympäristön

Työn tehostamisen vaatimuksien kasvaessa myös sovelluksilta vaaditaan yhä enemmän joustamista muuttuviin tarpeisiin. Enää ei voida olettaa, että yksi iso sovellus pysyisi tässä vauhdissa mukana. Tarvitaan täsmäsovelluksia, jotka ratkaisevat tietyt asiat nopeasti. Tähän soveltuvat hyvin edulliset ja helposti käyttöönotettavat pilvipalvelut, jotka saadaan tarvittaessa myös keskustelemaan keskenään tai käyttämään samoja tietokantoja. Tästä hyvä esimerkki ovat raportointi- ja analysointisovellukset kuten esimerkiksi MS Power BI ja IBM Cognos, jotka saadaan toimimaan lähes kaikissa pilvipalvelusovelluksissa.

Vanhasta alustalähtöisestä ajattelusta ollaan siirtymässä ketterien pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Usein raskaat kokonaisuudet vaativat jatkuvaa kehittämistä ja ne ovat usein jo vanhentuneita, ennenkuin ne ovat ehtineet edes käyttöön. Nykyteknologia mahdollistaa pilvipalveluiden joustavan integroinnin. Tästä hyvä esimerkki ovat office-työkalut. Sillä ei ole enää merkitystä käytetäänkö Googlen, Microsoftin tai IBM:n pilvipalveluita. Kaikilla voidaan luoda ja muokata vapaasti samoja office-tiedostoja. ”Meidän hiekkalaatikolle ei saa tulla” on pilvipalvelujen aikakautena vanhentunutta ajattelua. Pilvi tarjoa alustan, jonka päälle rakennetaan yrityksen organisaatioille toimivat ratkaisut – yksi sovellus tai toimittaja ei pysy enää tässä vauhdissa mukana.

Tuumasta toimeen – työn tehostaminen kannattaa

Siispä ei kannata odottaa, että joku keksii yhden valmiin ratkaisun yrityksenne digitalisoinnin tarpeisiin, vaan kannattaa lähteä ratkomaan niitä todellisten tarpeiden mukaan sopivina paloina, kuten:

  1. Taloushallinto, laskutus ja kirjanpito.
  2. Tuotannon toiminnanohjaus (ERP).
  3. Työprosessien tehostaminen älylaitteita hyödyntämällä paremman työn viestinnän, havaintojen, lomakkeiden ja työnohjauksen tehostamisella.

Kun nämä kolme osa-aluetta on kunnossa niin työn tuottavuus ja tehokkuus kasvaa, eikä anneta kilpailijoille turhaa etumatkaa.