HACCP pähkinänkuoressa

HACCP on standardi. Standardi tarkoittaa määritelmää siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. HACCP on määritelmä siitä, miten varmistetaan elintarvikkeen turvallisuus. Elintarvikkeen turvallisuus taas tarkoittaa sitä, että siinä ei ole mitään terveyttä vaarantavaa.

H – Hazard – Asia, joka vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden, esim. pilaantunut liha.

A – Analysis – Analysoiminen tarkoittaa asian, tässä tapauksessa elintarvikkeen tai siihen käytettävän raaka-aineen tarkkaa tutkailemista.

C – Critical – Jotkin vaiheet elintarvikkeen käsittelyssä ovat turvallisuuden kannalta kriittisempiä kuin toiset.

CP – Control point – Hallintapisteet ovat selkeitä vaiheita, joissa voidaan tehdä mitattava arvio turvallisuudesta ja tehdä toimenpiteitä tuloksen perusteella.

  1. Ensiksi tarvitsee siis määritellä prosessi, jonka elintarvike etenee raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi.
  2. Jokaiseen prosessin vaiheeseen liittyvät riskit arvioidaan ja niille etsitään hallintakeinot.
  3. Kriittinen hallintapiste – pisteille määritellään selkeä ohjeistus: JOS tämä asia poikkeaa TÄSTÄ raja-arvosta TÄMÄN verran niin toimitaan NÄIN.
  4. Poikkeamat kirjataan aina ylös! Siihen on kätevä käyttää mobiililaitteessa toimivaa sovellusta, kuten SwingIO, jolla voidaan kirjata poikkeama heti siellä missä se havaitaan ja liittää helposti myös kuva mukaan.