5 S menetelmä – Miten SwingIO auttaa sen toteuttamisessa?

5 S on tapa organisoida työpaikka ja ylläpitää järjestystä. Menetelmä on kehitetty autoteollisuudessa, yleisen käsityksen mukaan Japanissa, joskin saattoipa olla Henry Ford, joka käytti hyvin samantyyppistä ohjeistoa jo aikaisemmin. Oli miten oli, menetelmä on yksinkertainen 5-kohtainen säännöstö työpaikkojen organisointiin. Tavoitteena on kasvattaa tuottavuutta välttämällä tuhlaamista sekä parantamalla laatua ja turvallisuutta. Näitä tukemaan luodaan visuaalisesti selkeä ja miellyttävä ympäristö, jossa kaikelle on paikkansa.

SwingIO toimii asiakkaillamme monella tapaa laadun ja turvallisuuden työvälineenä. Monet ovat myös oivaltaneet sen sopivan hyvin 5 S periaatteiden noudattamiseen. Tässä jutussa käydään läpi 5 S – menetelmän 5 s-kirjaimella (Japaniksi) alkavaa periaatetta ja vinkkejä siihen, miten eri periaatteiden toteutumista SwingIO voi edesauttaa.

  • Seiri / Sorteeraus. Poistetaan työpaikalta tarpeettomat tavarat.

Luo 5 S – poikkeamaa varten kirjaustyyppi, jonka kentissä yksilöidään kohde riittävän tarkasti. Aseta se menemään tietyn tiimin vastuulle automaattisesti niin asiat ei jää roikkumaan.

  • Seiton /  Systematisointi. Pyritään löytämään hyviä varastointi-menetelmiä. Näitä voi olla esimerkiksi lattioiden maalaus.

Sovittu menetelmä on hyvä dokumentoida niin, että tieto löytyy helposti. Tee kuvitettu ohje kirjaukseksi ja kiinnitä se ilmoitustaululle niin se löytyy aina nopeasti.

  • Seiso / Siivous. Työpaikan päivittäinen siivous.

Tee siivous- ja järjestysrutiineista toistuvia tehtäviä tarkistuslistojen avulla ja aseta ne oikeiden tiimien vastuulle.

  • Seiketsu / Standardisointi. Standardoidaan työpaikan parhaat käytännöt yhdessä työntekijöiden kanssa.

SwingIO:n avulla on hyvä kerätä kehitysideoita ja viestiä käytäntöjen toteutuksesta. Paras tieto saadaan sieltä missä työ oikeasti tehdään. SwingIO toimii sekä poikkeamien että kehitysideoiden tallennuspaikkana ja niistä voidaan keskustella ja viestiä kuvien kanssa työn keskeltä ja niin, että kaikki pysyvät tilanteen tasalla.

  • Sustain – (Shitsuke)- Seuranta. Pidetään huolta siitä, että sovittuja menetelmiä noudatetaan

Myös tähän auttaa kaikenlaisten poikkeamien raportointi SwingIO:n avulla kuvan kanssa ja niin, että asian hoitaminen menee automaattisesti tehtävälistalle. Hakuun voidaan tallentaa valmis haku kaikille 5 S kirjauksille ja vaikkapa avoimille 5 S tehtäville. Kukin työntekijä taas näkee omalla tehtävälistallaan itselle asetetut tehtävät.

Jos teidän yrityksessänne ei vielä ole SwingIO-palvelua käytössä, niin varaa esittely niin kerromme lisää. Opastamme mielellämme myös olemassaoleville asiakkaillemme uusia tapoja hyödyntää palvelua!