Konepaja digiaikaan – 3 yleistä harhaluuloa, jotka voit heittää romukoppaan

Väite1:

Hyvin on tultu toimeen ilmankin

Digitalisaatio tulee muuttamaan koko yrityskenttää kaikkialla maailmassa. Sitä tosiasiaa ei voi kukaan muuttaa, eikä yhdelläkään yrityksellä ole pitkällä tähtäimellä varaa jäädä kelkasta kokonaan. Siksi kannattaa ainakin tutustua aiheeseen ja aloittaa pienillä askelilla. Ei pienen konepajan kannata välttämättä lähteä ottamaan isoja riskejä investoimalla liian monimutkaisiin ratkaisuihin, vaan maalaisjärkeä kannattaa käyttää. Jo pienikin laadun tai tehokkuuden parannus tuo etuja kilpailijoihin nähden. Pääasia on, että ei jämähdä paikalleen, vaan on intoa ja tahtoa kehittää toimintaa.

Väite2:

Vaatii ihan liian isot investoinnit meidän kokoiselle yritykselle

10 vuotta sitten tämä väite saattoi vielä olla perusteltu, mutta ei enää tänä päivänä. Pilvipalvelut ovat jo pitkään mahdollistaneet käyttäjämäärään perustuvan hinnoittelun, jolloin isoja laiteinvestointeja ei tarvita.

Älypuhelimet ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että miltei jokaisella työntekijällä, jolla on käytössään puhelin, on samalla myös päätelaite olemassa. Monille toimialoille ja tarpeisiin on olemassa kevyitä ja helppokäyttöisiä ratkaisuita, joten pitkiä käyttöönottoprojekteja ja käsistä karkaavia kustannuksia on turha pelätä. Kiinni digitalisaation hyötyihin pääsee minimaalisillakin investoinneilla, tarvitaan vain halua laittaa pyörät pyörimään. Liikkeelle pääsee jopa ilmaisten sovellusten avulla.

Väite 3:

Ei meidän työntekijät kuitenkaan opi käyttämään mitään mobiilisovelluksia

Itse olen useamman kerran yllättynyt positiivisesti, kun SwingIO-käyttöönotossa on juuri tällaista asennetta ollut ilmassa, mutta siitä huolimatta kirjauksia on alkanut syntymään ja sovellus on otettu hienosti haltuun.

Vaadi sovellukselta helppokäyttöisyyttä, niin kynnys sen käyttämiseen pienenee merkittävästi. Suuri osa ihmisistä kuitenkin käyttää älypuhelimella jo joitakin sovelluksia ja kun työsovelluksessa hyödynnetään sosiaalisesta mediasta tuttua intuitiivista käyttöliittymää, niin kynnys käyttämiseen madaltuu. Ei kannata aliarvioida oman henkilöstön oppimiskykyä. Sitä paitsi uuden oppiminen pitää ihmisen vireänä ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Tutustu vaikka SwingIO-palveluun, sitä osaavat todistetusti käyttää niin hitsaajat, leipurit kuin huoltohenkilötkin 🙂

Mihin SwingIO-palvelua käytetään?

Kokosimme muutamia mielenkiintoisia tilastotietoja siitä, mihin ja miten asiakkaamme käyttävät SwingIO-palvelua. Ne osoittavat hyvin sen, miten mukautuvasta sovelluksesta onkaan kyse kun toimialojakin on saman tuotteen käyttäjissä hyvin monenkirjava joukko. Myös käyttöaste vaihtelee yli 2000 kirjauksen kuukausitahdista pariin kirjaukseen kuussa.

Yleisimmin käytössä on 1 päiväkirja. Kirjaustyyppejä on yleensä käytössä ainakin 4, enimmillään jopa 21 erilaista. Niissä käytetään itse määriteltyjä tietokenttiä, joita on vähintään 4 per asiakas, enimmillään kuitenkin jopa 141 erilaista! Esimerkiksi alla olevassa Huoltopyyntö -esimerkkikirjauksessa on omia kenttiä 3: Huoltotyyppi, Laite sekä Paikka.

Esimerkki huoltopyynnöstä SwingIO-palvelussa

Kehitysidea ja Laatuhavainto ovat useimmin käytetyt kirjaustyypin nimet. Myös erilaiset Poikkeamat sekä Huoltopyyntö, Reklamaatio, Asiakaspalaute, Aloite ja Muistio ovat monella käytössä.

Toimialoista elintarvikeala ja metalliteollisuus nousevat selkeästi esille, mutta rinnalla on kirjava joukko monenlaista muutakin teollisuutta ja tuotantoa, joissa mukana myöskin palveluliiketoimintaa.

Missä osa-alueella teidän yrityksessänne on tiedonkulussa parantamisen varaa? Jos kiinnostuit uudenlaisesta tavasta viestiä ja kerätä tietoa, kurkkaa SwingIO-sivut ja varaa vaikka esittely niin kerromme lisää.

5 S menetelmä – Miten SwingIO auttaa sen toteuttamisessa?

5 S on tapa organisoida työpaikka ja ylläpitää järjestystä. Menetelmä on kehitetty autoteollisuudessa, yleisen käsityksen mukaan Japanissa, joskin saattoipa olla Henry Ford, joka käytti hyvin samantyyppistä ohjeistoa jo aikaisemmin. Oli miten oli, menetelmä on yksinkertainen 5-kohtainen säännöstö työpaikkojen organisointiin. Tavoitteena on kasvattaa tuottavuutta välttämällä tuhlaamista sekä parantamalla laatua ja turvallisuutta. Näitä tukemaan luodaan visuaalisesti selkeä ja miellyttävä ympäristö, jossa kaikelle on paikkansa.

SwingIO toimii asiakkaillamme monella tapaa laadun ja turvallisuuden työvälineenä. Monet ovat myös oivaltaneet sen sopivan hyvin 5 S periaatteiden noudattamiseen. Tässä jutussa käydään läpi 5 S – menetelmän 5 s-kirjaimella (Japaniksi) alkavaa periaatetta ja vinkkejä siihen, miten eri periaatteiden toteutumista SwingIO voi edesauttaa.

  • Seiri / Sorteeraus. Poistetaan työpaikalta tarpeettomat tavarat.

Luo 5 S – poikkeamaa varten kirjaustyyppi, jonka kentissä yksilöidään kohde riittävän tarkasti. Aseta se menemään tietyn tiimin vastuulle automaattisesti niin asiat ei jää roikkumaan.

  • Seiton /  Systematisointi. Pyritään löytämään hyviä varastointi-menetelmiä. Näitä voi olla esimerkiksi lattioiden maalaus.

Sovittu menetelmä on hyvä dokumentoida niin, että tieto löytyy helposti. Tee kuvitettu ohje kirjaukseksi ja kiinnitä se ilmoitustaululle niin se löytyy aina nopeasti.

  • Seiso / Siivous. Työpaikan päivittäinen siivous.

Tee siivous- ja järjestysrutiineista toistuvia tehtäviä tarkistuslistojen avulla ja aseta ne oikeiden tiimien vastuulle.

  • Seiketsu / Standardisointi. Standardoidaan työpaikan parhaat käytännöt yhdessä työntekijöiden kanssa.

SwingIO:n avulla on hyvä kerätä kehitysideoita ja viestiä käytäntöjen toteutuksesta. Paras tieto saadaan sieltä missä työ oikeasti tehdään. SwingIO toimii sekä poikkeamien että kehitysideoiden tallennuspaikkana ja niistä voidaan keskustella ja viestiä kuvien kanssa työn keskeltä ja niin, että kaikki pysyvät tilanteen tasalla.

  • Sustain – (Shitsuke)- Seuranta. Pidetään huolta siitä, että sovittuja menetelmiä noudatetaan

Myös tähän auttaa kaikenlaisten poikkeamien raportointi SwingIO:n avulla kuvan kanssa ja niin, että asian hoitaminen menee automaattisesti tehtävälistalle. Hakuun voidaan tallentaa valmis haku kaikille 5 S kirjauksille ja vaikkapa avoimille 5 S tehtäville. Kukin työntekijä taas näkee omalla tehtävälistallaan itselle asetetut tehtävät.

Jos teidän yrityksessänne ei vielä ole SwingIO-palvelua käytössä, niin varaa esittely niin kerromme lisää. Opastamme mielellämme myös olemassaoleville asiakkaillemme uusia tapoja hyödyntää palvelua!

Netwell osaksi Protacon-konsernia – Mitä se tarkoittaa SwingIO-asiakkaalle?

Netwell Oy ja Protacon ovat sopineet yrityskaupasta, jolla Netwell Oy:stä tulee Protaconin tytäryhtiö. SwingIO-tuotteemme osalta tämä tarkoittaa lisää osaamista ja resursseja niin myyntiin kuin tuotekehitykseenkin.

”Uskon, että tämä tuo tullessaan erinomaisia uudistuksia SwingIO-asiakkailemme. Protaconin rautainen web-kehitysosaaminen yhdistettynä mainioon tuotteeseemme mahdollistaa asiakastoiveiden mukaiset kehitysaskeleet tuotteelle entistäkin paremmin.”, kertoo SwingIO-asiakaspäällikkö Venla Junttila.

Asiakkaita palvelee edelleen sama tiimi vanhoilla yhteystiedoilla. Myöhemmin tulemme yhdistämään tukitoimintoja, joten myös tuen saatavuus paranee.

Protacon-tiedote

Ei yhtään laatupoikkeamaa viime kuussa!

…sanoi Esko Esimies.

Tarkoitatko, että poikkeamia ei ole vai niitä ei vain raportoitu?

Jälkimmäinen on yleisempi tilanne. Jos laatupoikkeamia tulee nykyisellä systeemillä vähemmän kuin luulisi, ongelma on yleensä se, että vaikka raportoitavaa olisi, asioita ei viestitä eteenpäin tietoa tarvitseville. Tähän syynä on yleensä joko:

  • Raportointiohjeistuksen puute
  • Raportoinnin vaikeus (esim. paperilomakkeet yleensä hankalia ja hitaita käsitellä)
  • Työntekijöiden sitoutumisen puute

Asiakasyritystemme esimiehet ovat usein ällistelleet sitä, kuinka paljon laatupoikkeamien määrä kasvaa, kun raportointisysteemistä tehdään käyttäjäystävällisempi.

Näin kävi mm. Vaissi Oy:lle, elintarvikealan yritykselle, joka valmistaa maan maistuvimmat kaalikääryleet. Heille ilmestyi vain muutama laatupoikkeamaraportti kuukaudessa, koska paperisten raporttien käsittely oli yksinkertaisesti hankalaa ja aikaavievää. Tämä johti siihen, että virheitä ja prosesseja toistettiin turhaan ja useaan kertaan. Vaissi Oy:lle esiteltiin SwingIO-palvelu, joka mullisti työarjen kulun. Nykyään työntekijät kirjaavat yhdessä keskimäärin 135 laatuhavaintoa kuukaudessa. He ovat huomanneet, että pienet havainnot vaikuttavat yhdessä jopa isoja laatupoikkeamia enemmän. Lisäksi koko henkilöstä pääsee nyt osallistumaan laadun havainnointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Video: Vaissi Oy tehosti tuottavuutta SwingIO-palvelun avulla

Laatupoikkeamat on hyvä myös päästä tarkastamaan historiasta myöhemminkin. Esimerkiksi modulaarisia kylpyhuoneita valmistava Parmarine Oy hallitsee laaduntarkkailua niin, että he dokumentoivat jokaisen kylpyhuonemoduulin kuvineen, sarjanumeroineen ja tietoineen SwingIO-palveluun. Jos asentaessa huomataan vika tai virhe, moduulin tiedot voidaan tarkastaa historiasta, ja nähdään, onko virhe käynyt tuotannossa vaiko jossain matkan varrella, esimerkiksi kuljetuksessa. Asentajat voivat suoraan infota tuotanto- tai suunnitteluosastoa yhteisen sovelluksen kautta ”tägäämällä” vastuuhenkilöt tai tarvittaessa koko tiimin.

 > Lue Parmarine Oy:n asiakaskokemus <

Älyluurit älykäyttöön työmaalla ja toimistolla

Meillä jokaisella on taskussamme nykyään älypuhelimet.

Älypuhelimet, joita me osataan käyttää. Miksi emme ottaisi sitä älykäyttöön myös työmaalla?

Kuvitellaan, että olet teollisuusalan työntekijä, joka vastaa traktorinosien valmistuksesta. Huomaat tärkeän kiinnitysosan hitsaussaumassa virheen, ja sama virhe toistuu kaikissa saman erän osissa. Mayday!

Kumman teet mielummin:

  • Juokset hallin toiseen päähän toimistoon etsimään paperista poikkeamaraporttia. Kun viimein löydät sen, etsit kynän käteesi ja palaat asemallesi täyttämään raportin. Täytät erän numerot ja tiedot. Selität sanoin, mikä hitsaussaumassa on vikana. Kiikutat lapun esimiehellesi, joka kirjaa raportin joskus tietokoneelle. Sitten pääset infoamaan muita tuotannon ihmisiä virheestä; käytäväkeskustelujen, puheluiden ja sähköpostien jälkeen vastuut eivät ole enää selkeitä, eikä kukaan ole varma, kuka tietää mistäkin.

vai

  • Otat taskustasi älypuhelimen, avaat sovelluksen, otat kuvan hitsaussaumasta ja täytät raportin muutamalla klikkauksella. Tägäät vastuuhenkilön (esimiehesi) kirjaukseen ja tieto on heti niillä, keille se kuuluu +arkistoitu automaattisesti. Kaikki työntekijät näkevät yhteisestä sovelluksesta ajantasaisen tilanteen.
Uskallan väittää, että nekin, ketkä eivät ole älypuhelinten suurimpia ystäviä, valitsisivat mieluummin jälkimmäisen tavan.
Tekisitkö sinäkin asiat mieluummin helpommin kuin vaikeammin? Ehkä me voidaan auttaa. 20 vuoden kokemuksella osaamme kysyä ne oikeat kysymykset, jotta pääset lähemmäksi omanlaistanne ratkaisua. Varaa ilmainen 30 minuutin etätapaaminen – näytän läppärisi näytöltä, mistä on kyse.
Varaa 30 minuutin ilmainen etätapaaminen
Hymyä viikkoon!
Janita / SwingIO-tiimi